Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Covid - 19
Covid - 19

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań PP Nr 6

w okresie czasowego ograniczenia działalności

 

Drodzy Rodzice!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 działalność przedszkola może zostać czasowo ograniczona. W tym okresie nauka i zabawa przenosi się do domów rodzinnych i spoczywa na barkach rodziców wspomaganych zdalnie przez nauczycieli przedszkola. Rodzice, pracując ze swoimi dziećmi w miejscu zamieszkania, mogą poświęcić na naukę wybraną przez siebie ilość czasu. Dziecko nie jest zobowiązane do natychmiastowej pracy nad zadaniami. Jeśli rodzic pracuje, to zadania mogą być wykonane w późniejszym terminie. Zachęcamy, aby dzieci same wykonywały zadania w podanych kartach pracy. Pamiętajmy, aby dziecko nie spędzało za dużo czasu korzystając z telefonu, komputera czy telewizora.

W okresie czasowego ograniczenia działalności, Przedszkole Publiczne Nr 6 realizuje swoje zadania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia mogą być realizowane przez rodziców z wykorzystaniem:

  1. materiałów wskazanych przez nauczycieli:

  • dostępnych na stronie internetowej przedszkola;

  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;

  • innych niż wymienione materiałów wskazanych przez nauczyciela;

  1. środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem a rodzicem: poczta elektroniczna w każdej grupie oraz inne komunikatory praktykowane w poszczególnych grupach.

Zachęcamy do konsultacji z nauczycielami i specjalistami pracującymi z Państwa dziećmi.

Stały kontakt i współpraca z rodzicami dzieci, zapewni  wszelką pomoc i wsparcie w realizacji zadań edukacyjnych „na odległość”.

 

Danuta Batorska

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 6

w Tarnowie


Ostatnia aktualizacja: 2020-12-10