Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  GRUPA V
GRUPA V

    NA BIEGUNACH

 

Świat jest wielki i życie w różnych jego częściach wygląda inaczej. W ostatnim tygodniu lutego rozmawialiśmy o krainie polarnej. Wysłuchaliśmy opowiadania Liliany Bardijewskiej „W polarnej krainie”, potrafimy na globusie wskazać, gdzie znajduje się Arktyka i Antarktyda. Doskonaliliśmy pamięć i spostrzegawczość wzrokową poprzez omawianie treści ilustracji,  podpisywanie obrazków zwierząt, odnajdywaliśmy różnice i podobieństwa w wyglądzie zwierząt żyjących w krainie śniegu i lodu. Wiemy, gdzie żyją pingwiny, renifery, foki, morsy, niedźwiedzie polarne, lisy polarne i sowy śnieżne. Znamy sposób żywienia Eskimosów, wiemy jak wyglądają i czym podróżują. Poznaliśmy zjawisko zorzy polarnej. Utrwalaliśmy określenia: strona lewa/prawa, na górze/na dole, pośrodku, kształtowaliśmy rozumienie określeń: co drugi, dwa obok siebie. Poznaliśmy literę „F, f”, czytaliśmy wyrazy i zdania z tą literą, wiemy, jak wygląda cyfra 0. Odnajdywaliśmy drogi pingwinków do ich domów, wykonaliśmy pracę plastyczną „W krainie polarnej”. Uczyliśmy się na pamięć wiersza Magdaleny Tokarczyk „Pingwinek”. Wykonaliśmy zimowy taniec do piosenki „Mroźne marzenie”. Rozwijaliśmy sprawność ruchową poprzez zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne i zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

  WIERSZ

zdjęcia


 W KRAINIE MUZYKI

 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy w przedszkolu o muzyce. Uczestniczyliśmy w wielu zabawach dźwiękowych, rozpoznawaliśmy i klasyfikowaliśmy „dźwięki wokół nas”. Potrafimy rozpoznać i nazwać instrumenty muzyczne. Tworzyliśmy i odtwarzaliśmy rytmy słuchowe zawierające nazwy tych instrumentów. Obejrzeliśmy online koncert orkiestry symfonicznej i wysłuchaliśmy  utworu Fryderyka Chopina – „Minute Waltz”, a także poznaliśmy fakty z życia i twórczości wielkiego kompozytora. Zorganizowaliśmy własną orkiestrę grając na różnych instrumentach muzycznych, nazywaliśmy uczucia, które towarzyszyły nam podczas słuchania i tworzenia muzyki. Śpiewaliśmy poznane w przedszkolu piosenki, korzystając z instrumentów perkusyjnych tworzyliśmy akompaniament do tych piosenek. Wykonaliśmy eksperyment pokazujący drganie fal dźwiękowych, utrwaliliśmy informacje dotyczące bezpiecznego poziomu głośności dźwięków i dowiedzieliśmy się, jak dbać o słuch. Poznaliśmy literę „N,n”, pisaliśmy ją po śladzie i samodzielnie, tworzyliśmy słowa zawierające literę „n” i układaliśmy zdania z tymi słowami. Układaliśmy rytmy i powtarzające się sekwencje różnych kształtów. Poprzez łączenie i naklejanie różnych elementów wykonaliśmy bębenek. Rozstrzygnięto miedzygrupowy konkurs muzyczno – recytatorski „Dobro niejedno ma imię”, zostały wręczone dyplomy i nagrody, dla dzieci, które wykonały książkę „Cała prawda o mnie” także były niespodzianki. Dziękujemy Rodzicom za pomoc w przygotowaniu nas do konkursu i wykonaniu książek. Uzupełniliśmy w karmniku pokarm dla ptaszków i zorganizowaliśmy na śniegu „Bitwę na śnieżki”.

zdjęcia


 JESTEŚMY UPRZEJMI I ŻYCZLIWI DLA INNYCH

 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o wartościach w życiu człowieka, uświadamialiśmy sobie, jak one są ważne i że należy je postrzegać jako „drogowskazy życia”. Rozwijaliśmy umiejętność rozpoznawania i nazywania wartości moralnych (szacunek, tolerancja, odwaga, uczciwość, prawdomówność, itp.). Dowiedzieliśmy się, co oznacza, że „ktoś jest niepełnosprawny”, wypowiadaliśmy się na temat uczuć towarzyszących osobom niepełnosprawnym w codziennym życiu i wykazaliśmy gotowość do poznawania ich problemów. Dowiedzieliśmy się, że mamy swoje prawa i wymagamy szczególnego traktowania. W ramach projektu edukacyjnego realizowanego w naszym przedszkolu „Przedszkolak w świecie wartości”, wspólnie z naszymi paniami zorganizowaliśmy konkurs muzyczno – recytatorski „Dobro niejedno ma imię”, podczas którego zaprezentowaliśmy swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wspólnie z rodzicami wykonaliśmy książeczki „Cała prawda o mnie” i przedstawiliśmy  je na forum grupy. Nauczyliśmy się na pamięć wiersza J. Brzechwy „Samochwała”. Utrwaliliśmy treść i znaczenie przysłowia „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”, wykonaliśmy „Laurkę dla przyjaciela” i wspólnie tańczyliśmy przy piosence „Przedszkolna samba”. Poznaliśmy literę „P, p” i cyfrę 9. Obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Poznaliśmy urządzenia, dzięki którym możemy się połączyć z Internetem i rozmawialiśmy na temat niebezpieczeństw czyhających w sieci i bezpieczeństwie podczas korzystania z komputera i Internetu.

 

WIERSZ

zdjęcia


   BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY

 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy o baśniach, bajkach legendach. Odnosząc się do doświadczeń dzieci, utrwalaliśmy pojęcie "morał" i szukaliśmy głównych przesłań w znanych baśniach. Dzięki temu dzieci miały okazję nauczyć się odróżniać fikcję od rzeczywistości, doświadczyć empatii oraz zrozumieć konsekwencje swoich zachowań. Dzieci brały udział w zabawach teatralnych i dramowych, układały historyjki obrazkowe znanych bajek według kolejności zdarzeń, poznały literę "s, S", z rozsypanki wyrazowej, układały zdania do obrazków. Wiedzą, czym różni się legenda od bajki i baśni. Przedszkolaki rozwiązywały krzyżówkę i odczytały jej hasło. Wybrały się do krainy Figurolandii, w której rozpoznawały i nazywały figury grometryczne i kolory. Tańczyły i śpewały do piosenki "Baju, baj książeczko", wykonały pracę plastyczną "Moja ulubiona bajka". Bawiły się w ogrodzie na śniegu, nie zapomniały także o ptaszkach i dosypały im pokarm do karmnika.

zdjęcia


    BALE W KARNAWALE

 

W ostatnim tygodniu stycznia rozmawialiśmy o historii powstania karnawału oraz tradycjach z nim związanych. Poznaliśmy literę B, b na podstawie wyrazów Bolek i bal. Odczytywaliśmy wyrazy związane z balem. Wykorzystując kolorowe balony określaliśmy stosunki przestrzenne między nimi. Inscenizowaliśmy baśń pt. „Kopciuszek” oraz układaliśmy pantofelki w serie od najmniejszego do największego a następnie je numerowaliśmy. Wykonaliśmy kolorowe „Klauny”. W czwartek odbył się bal karnawałowy. Tańczyliśmy, śpiewaliśmy, braliśmy udział w rożnych konkursach. Tego dnia w naszej sali było wesoło i kolorowo.

zdjęcia


 DZIEŃ BABCI I DZIADKA

 

Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto o którym pamięta każdy wnuczek i wnuczka. Pomimo, że nie mogliśmy zaprosić swoich dziadków i babć do przedszkola to jednak nie zapomnieliśmy o nich. Dzieci przygotowały laurki, nauczyły się wiersza oraz piosenki, które zaprezentują w zaciszu domowym swoim kochanym babciom i dziadkom. W tym tygodniu rozmawialiśmy o naszych babciach i dziadkach, określaliśmy związki rodzinne układając drzewo genealogiczne i dopasowując odpowiednie napisy do zdjęć. Poznaliśmy cyfrę 8 oraz układaliśmy bukiety dla babci. Poznaliśmy literę „D,d”.Pokonaliśmy zakodowaną drogę do domku babci i dziadka. Wykonaliśmy portrety swoich babć i dziadków.

 

DLA BABCI I DZIADKA

zdjęcia


  CZTERY ŻYWIOŁY

 

W minionym tygodniu poznawaliśmy potęgę czterech żywiołów - powietrza, ognia, wody i ziemi. Wykonywaliśmy wspólnie doświadczenia, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa. Opisywaliśmy cechy charakterystyczne dla poszczególnych żywiołów oraz określaliśmy kiedy dany żywioł jest darem a kiedy zagrożeniem, oraz jak ludzie powinni się zachowywać by żyć w zgodzie z matką naturą. Poznaliśmy literę K, k. Porównywaliśmy liczebność zbiorów stosując określenia, mniej, więcej, tyle samo. Wykonaliśmy pracę pt. „Taniec żywiołów” poznając przy tym nową technikę plastyczną – malowanie nitką. Wykonaliśmy improwizację taneczną pt. „Żywioły”. Korzystaliśmy z uroków zimy i wspólnie ulepiliśmy bałwana.

zdjęcia


    SKOK W NOWY ROK

 

W związku z rozpoczęciem Nowego Roku rozmawialiśmy o tradycjach związanych z sylwestrem. Poznaliśmy rytmiczną organizację czasu utrwalając nazwy pór roku, dni tygodnia i miesięcy. Określaliśmy cechy charakterystyczne dla danej pory roku. Aktywnie uczestniczyliśmy w zabawie muzyczno - ruchowej przy fragmentach utworu A. Vivaldiego „Cztery Pory Roku”. Na podstawie wiersza „Dni tygodnia” poznaliśmy cyfrę 7. Przy pomocy kolorowych kubków doskonaliliśmy umiejętność odkodowywania informacji. Poznaliśmy literę U, u oraz trenowaliśmy technikę czytania. Wykonaliśmy pracę plastyczną pt. „Pory roku”.

zdjęcia

 


    IDZIE ZIMA 

 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi o nadejściu zimy. Dzieci na podstawie własnych doświadczeń i ilustracji określały cechy charakterystyczne zimy, próbowały wyjaśnić pochodzenie śniegu. Wspólnie zastanawialiśmy się, jakimi słowami można opisać śnieg i czy śnieg jest czysty. Dzieci przedstawiały inscenizacje teatralne na temat "Idzie Zima, Pani Zima". Nauczyły się na pamięć wiersza "Zima" i piosenki "Zła zima". Improwizowały taniec do piosenki, grały na instrumentach muzycznych. Poznały literę "R, r", układały z rozsypanki literowej wyrazy i proste zdania. Utrwalały umiejętność liczenia liczebnikami głównymi i porządkowymi do 10. Wykonały pracę plastyczną "Zima".

 

WIERSZ "ZIMA"

zdjęcia


    KIEDY ŻYŁY DINOZAURY

 

W minionym tygodniu rozmawialiśmy z dziećmi, jak wyglądał świat w dawnych czasach. Dzieci na podstawie wiedzy zdobytej wcześniej lub pozyskanej z książek i albumów prezentowały informacje dotyczące dinozaurów, ich wyglądu, sposobu życia, wielkości i pożywienia. Poznały specyfikę zawodu archeologa i paleontologa oraz różnice i podobieństwa między nimi. W czasie zabawy tropiącej odkrywały szczątki dinozaurów. Słuchały opowiadania „Muszka w bursztynie”, utrwalały wiedzę o powstawaniu bursztynów. Podczas zabaw badawczych poznały przyczyny wybuchów wulkanów, przypomniały sobie zasady zachowania bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów. Utrwalały pojęcia matematyczne: para, o jeden więcej, o jeden mniej, tyle samo. Poznały literę „Y,y”. Wykonały pracę plastyczną „Dinozaury”, śpiewały piosenkę „Dinozaury tylko w snach”. Rozwijały sprawność fizyczną podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, zabaw ruchowych i ćwiczeń gimnastycznych w sali przedszkolnej.

zdjęcia


Mikołaj z workiem prezentów - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl JEDZIE DO NAS MIKOŁAJ

 

W pierwszym tygodniu grudnia rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób obdarowywać innych prezentami i jak się zachować podczas ich przyjmowania. Dzieci dzieliły się swoimi marzeniami i pragnieniami, utrwalały zwroty grzecznościowe w codziennych sytuacjach. Układały historyjki obrazkowe według kolejności zdarzeń, składały obrazki z części w całość. Poznaliśmy literę "L, l", uczyliśmy się kreślić kształt litery "L,l", dobieraliśmy podpisy do obrazków. Poznaliśmy cyfrę 5, dodawaliśmy i odejmowaliśmy przy pomocy różnych przedmiotów. Nauczyliśmy się wiersza "Witamy Mikołaja" i piosenki "Listy do Mikołaja". Wykonaliśmy pracę plastyczną "Mikołaj". 4 grudnia zaprezentowaliśmy wiersze i piosenki przed Mikołajem, który przybył do naszego przedszkola. Naszemu gościowi bardzo podobał się występ, obdarował nas wspaniałymi prezentami. Zdjęcia z Mikołajem będą wspaniałą pamiątką tego spotkania. Żegnając się z nami Mikołaj obiecał, że na pewno wróci do nas za rok.

zdjęcia


Little Funny Teddy Bear Cartoon | Premium Wektor     ZABAWY Z MISIAMI

 

Ostatni tydzień listopada w grupie V minął pod hasłem „Pluszowego Misia”. Dzieci poznały historię powstania pluszowego misia. Opisywały swoje ulubione pluszaki, a następnie malowały farbami ich wizerunki. Przedszkolaki poznały tryb życia różnych gatunków niedźwiedzi, a także wskazywały na mapie świata miejsce ich występowania. Pokonywały misiowy tor przeszkód, uzupełniały sudoku z misiowymi bohaterami bajek, dodawały i odejmowały zjedzone przez misia plastry miodu, a także karmiły go sylabowymi rybami. Wykonały misie z pasków w różnych odcieniach brązu oraz poznały literę t,T. Dnia 25 listopada dzieci tanecznie świętowały „Dzień Pluszowego Misia”.

 

Wiersz "Misie"

zdjęcia


31.03.2020 Domowi ulubieńcy - ::4lomza.pl:: Regionalny Portal  ZWIERZĘTA DOMOWE

 

W ramach realizacji tematu tygodniowego dzieci z grupy V rozmawiały o zwierzętach domowych odnosząc się do własnych doświadczeń oraz fotografii. Podawały przykłady jak należy opiekować się zwierzętami, zapoznały się z zawodem weterynarza. Wyjaśniały dlaczego nie wolno zbliżać się do nieznanych zwierząt oraz wymieniały zasady bezpieczeństwa w kontaktach z domowymi pupilami. Wskazywały jaka jest rola psa w życiu człowieka przez podawanie przykładów psów pracujących. Poznały literę M, m, opisywały psy za pomocą kodu, odnajdywały różnice na obrazkach, przeliczały oraz dodawały i odejmowały rozwiązując proste zadania z treścią. Przedszkolaki nauczyły się piosenki "Mój pies" oraz wykonały pracę plastyczną  pt. "Piesek" wykorzystując technikę origami oraz witraż "Wyszedł kot na płot".

zdjęcia


Szczęśliwa Chłopiec I Dziewczyny Mienia Flaga Polska | Darmowy Wektor MAŁY PATRIOTA

 

11 Listopada to wyjątkowa data dla każdego Polaka. Wiedzą o tym także nasze przedszkolaki, które w minionym tygodniu utrwaliły i wzbogaciły swoje wiadomości na temat Polski, jej historii oraz symbolach narodowych. 

zdjęcia


Fototapeta Cartoon Hedgehog ? Pixers? - Żyjemy by zmieniać  POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ

 

W ostatnim tygodniu października rozmawialismy o zwierzetach leśnych oraz o tym jak przygotowują się do zimy. Na placu zabaw zamielismy się w jeże, które usypały sobie wielkie legowisko z liści. Wykonalismy także pracę plastyczną pt. "Jeże".

zdjęcia


Kids cartoon pumpkin ? Fremont Area District Library  DZIEŃ DYNI

 

30 października w naszej grupie było kolorowo i pomarańczowo, a to dlatego, że świętowalismy radośnie Dzień dyni. Liczyliśmy, klasyfikowalismy i porównywaliśmy dynie. Układaliśmy wspólnie napis oraz przekazywaliśmy sobie w różny sposób "dynie". Na koniec trenowaliśmy wycinanie i wykonaliśmy roześmiane dynie.

zdjęcia


Piramida Zdrowego Żywienia - Drosed   PIRAMIDA ZDROWIA

 

Dzieci z grupy piątej utrwaliły sobie wiedzę na temat zdrowego trybu życia, między innymi zapoznały się z piramidą zdrowia.

zdjęcia


Ostatnia aktualizacja: 2021-02-26