Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Zajęcia dodatkowe
Zajęcia dodatkowe

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

 

Zajęcia dla dzieci 6 – letnich, które posiadają zaświadczenie lekarskie o konieczności wykonywania ćwiczeń korygujących wady postawy. Najważniejszym celem jest korygowanie istniejących zaburzeń ciała, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, a także działanie profilaktycznie, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewninienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.

 

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

 

Zajęcia dla dzieci wymagających ćwiczeń korygujących wady wymowy. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę jak i terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualne). Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem) lub w parach, małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy.  

 

JĘZYK ANGIELSKI

 

Kontakt z językiem obcym w przedszkolu daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Zajęcia prowadzone systematycznie w przedszkolu włączone są w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego. Pozwalają już od najmłodszych lat oswajać się z językiem obcym i prowadzone są z dziećmi we wszystkich grupach wiekowych.

 

RELIGIA

 

Zajęcia z religii prowadzone są dwa razy w tygodniu we wszystkich grupach wiekowych na życzenie rodziców.

 

 

RYTMIKA

 

Zajęcia z rytmiki prowadzone są w poszczególnych grupach wiekowych raz w tygodniu. Posiadają formę zabawy, obejmują  ćwiczenia na poczucie tempa, metrum oraz realizację niektórych wartości rytmicznych. Rytm wywołuje u dzieci radosny nastrój, pobudza ich wyobraźnię twórczą. Aktywność ruchowa dzieci w czasie zajęć z rytmiki eliminuje konieczność opisu słownego muzyki, po prostu to, co czują i słyszą, pokazują ruchem.

                 

 

 

KÓŁKO PLASTYCZNE

 

Zajęcia plastyczne dla uzdolnionych dzieci chętnych prowadzone są w grupach dzieci starszych. Twórczość plastyczna odgrywa istotną rolę w rozwoju dziecka i jest jedną z ważniejszych form działalności w wieku przedszkolnym. Sztuka poza funkcją zabawową pełni między innymi funkcje poznawczą i wychowawczą obejmującą całą osobowość dziecka. Praca umysłu w połączeniu z pracą rąk sprawia, że zajęcia artystyczne stają się ważnym niewerbalnym środkiem poznawania otaczającej rzeczywistości.Kółko plastyczne jest wyrazem zainteresowania i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Dzięki zajęciom plastycznym kształtuje on swoją osobowość i zwiększa szansę powodzenia w szkole i w życiu. 

 

 

GIMNASTYKA DLA SMYKA

 

Zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne w przedszkolu mają szczególne znaczenie, ponieważ związane są z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałość idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego zabawy ruchowe i ćwiczenia gimnastyczne mają duże znaczenie. Mają na celu wspomaganie i stymulowanie rozwoju dzieci. Ćwiczenia gimnastyczne i zabawy ruchowe w przedszkolu zaspokajają duże potrzeby ruchowe dziecka, rozwijają jego sprawność użytkową i ruchową.


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-11