Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Kontrast
Strona głowna  /  Oferta przedszkola
Oferta przedszkola
 
 

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 6 W TARNOWIE

 

Tworząc ofertę edukacyjną bierzemy pod uwagę zainteresowania, zdolności i umiejętności dzieci.

Zadania planujemy zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego w oparciu 

o Program „ Kocham przedszkole" - program wychowania przedszkolnego.

Przedszkole może poszczycić się  certyfikatami: „Bezpieczne Przedszkole”, „Teatr szkolny – edukacja kulturalna młodego człowieka” wydanymi przez Instytut Europejski – Studium Prawa Europejskiego w Warszawie,  "Przedszkole w ruchu", „Mały Przyrodnik",  „ Proszę, przepraszam, dziękuję" przyznanymi przez  Bliżej Przedszkola, „Czyste powietrze” za udział w edycji programu przedszkolnego, pod patronatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz „Kubusiowi Przyjaciele Natury” przyznanym przez Maspex .

 

ZAPEWNIAMY

 

DZIECIOM:
 

•pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 6.00 – 17.00;

•przyjazne, bezpieczne i korzystne dla zdrowia warunki edukacji,

•poszanowanie praw dziecka;

•wyrównywanie szans edukacyjnych każdego dziecka;

•możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, piękna, prawdy;

•nowoczesne metody i techniki pedagogiczne;

•warunki do osiągnięcia pełnej gotowości szkolnej;

•ładne, estetyczne, bogato wyposażone sale zabaw, bezpieczny ogród;

•smaczne posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia – kuchnia uwzględnia diety i alergie dzieci.RODZICOM:
 

•możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz podejmowania działań na rzecz dzieci i placówki;

•wymianę spostrzeżeń na temat rozwoju dziecka;

•wsparcie w działaniach wychowawczych;

•uczestniczenie w zajęciach otwartych oraz wspólne przeżywanie uroczystości;

•udział w spotkaniach i zabawach integracyjnych dla nowych przedszkolaków i ich rodziców;

•indywidualne konsultacje w każdym miesiącu, rozmowy na bieżąco; rzetelną i szczegółową informację na temat dziecka.
ZAJĘCIA DODATKOWE:
 

religia ( na życzenie rodziców);

język angielski ( 3,4,5,6 latki - nieodpłatnie);

gimnastyka korekcyjna (w uzasadnionych przypadkach - nieodpłatnie);

•oferujemy dzieciom możliwość uczestniczenia w zajęciach rozwijających uzdolnienia, prowadzonych nieodpłatnie przez nauczycieli naszego przedszkola: rytmika, kółka plastyczne oraz  "gimnastykę dla smyka";

•zajęcia z logopedą zatrudnionym na terenie placówki.KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI :

•Pasowanie na przedszkolaka;

•Dzień Pluszowego Misia;

•Dzień Przedszkolaka

•Zabawa Andrzejkowe;

•Spotkanie z Mikołajem;

•Dzień Babci i Dziadka,

•Zabawa karnawałowa;

•Powitanie wiosny;

•Dzień Rodziny;

•Dzień Dziecka;

•Pożegnanie przedszkola.WSPÓŁPRACUJEMY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM :

•Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną gdzie rodzice mogą uzyskać specjalistyczną poradę i pomoc;
•Szkołą Podstawową Nr 2, 3, 15 – aby zminimalizować kontrast między przedszkolem a szkołą;
•Strażą Pożarną, Policją, Teatrem , Kinem, Biblioteką, Żłobkiem, Strażą Miejską, Muzeum ;
•Organizujemy wycieczki o charakterze przyrodniczym, kulturowym, poznawczym do ciekawych miejsc;
*Bierzemy udział w ogólnopolskich projektach i akcjach edukacyjnych, konkursach, uroczystościach , spartakiadach sportowych.


OSIĄGNIĘCIA DZIECI:

Dzieci uczestniczą w różnych przeglądach i konkursach, zdobywają nagrody, dyplomy, wyróżnienia. Niektóre z nich to: 

•zdobycie I miejsca w konkursie „Zbieramy zużyte baterie”;

•dyplomy i liczne nagrody w konkursie: „Wzorowy przedszkolak”;

•wyróżnienie w konkursie: „Moja ulubiona bajka, baśń, bajeczka”;

•nagroda i dyplom w przeglądzie międzyprzedszkolnym: „Mam talent”;

•zajęcie I i II miejsca przez dzieci 3,4 letnie oraz I i II miejsca przez dzieci 5,6 letnie w konkursie: „Hej kolędo, kolędo”;

•wyróżnienie w  Przeglądzie teatralnym: „Snuj się snuj bajeczko”;

•pierwsze wyróżnienie w I międzyprzedszkolnym konkursie recytatorskim : Julian Tuwim - „Spóźniony słowik”;

•wyróżnienie w VI konkursie plastycznym: „ Mały Artysta”.

•liczne nagrody w konkursie: "Bożonarodzeniowa Ozdoba Choinkowa";

•nagroda główna w konkursie: "Zaproś Ekomikołaja bądź Ekomaniakiem III",

•zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie "Najoryginalniejsza ozdoba choinkowa" organizowanym przez Przedszkole w Józefowie,

•zajęcie I miejsca w międzyprzedszkolnym konkursie ekologicznym organizowanym przez Przedszkole Publiczne Nr 8 „Pod Stokrotką” pt.  „Karmnik lub budka dla ptaków”,

•zajęcie III miejsca w Ogólnopolskim konkursie "Bombka Bożonarodzeniowa",

•II miejsce w konkursie plastycznym organizowanym przez Urząd Miasta Tarnowa (plakat o tematyce poruszającej problemy środowiskowe),

•III miejsce w konkursie plastycznym pt. „Pszczele opowieści – o pszczołach i ich pozytywnym wpływie na nasze  życie” organizowanym przez Urząd Miasta Tarnowa,

•liczne nagrody w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez „Bliżej Przedszkola”

np. - zajęcie III miejsca w konkursie „Patriotyczna Ozdoba Bożonarodzeniowa”,

- zajęcie I miejsca w konkursie "Bałwankowy tydzień",

- zajęcie I miejsca w konkursie "Pisankowy tydzień".

 

Realizując ogólne zadania Przedszkola dążymy do tego, by nasz absolwent : 


-był przygotowany do nauki w szkole podstawowej;
-posiadł niezbędną wiedzę, sprawności i umiejętności; 
-osiągnął dojrzałość emocjonalną i społeczną. 


W szczególności dziecko kończące edukację w naszym Przedszkolu na miarę wieku i aktualnych możliwości :

wykazuje: 
- umiejętność współpracy w grupie (podporządkowuje się poleceniom, normom, 
potrafi współdziałać w grupie); 
- samodzielność; 
- motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego; 
- umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość; 
- umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania 
z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;

 

posiada: 
- podstawową wiedzę o świecie;
- zdolność do obdarzania nauczycieli i innych dorosłych uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych; 

 

umie: 
- poszukiwać, odkrywać, doświadczać; 

rozumie, zna: 
- prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi; 
- zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną; 
- zasady kultury współżycia w społeczeństwie; 
- kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe; 
- potrzebę szanowania przyrody i środowiska – prezentuje postawę proekologiczną; 

 

nie obawia się: 
- występować publicznie; 
- wykazywać inicjatywę w działaniu; 
- prezentować swoje pomysły, osiągnięcia artystyczne, sportowe, sukcesy; 
- wyrażać swoje uczucia.


Ostatnia aktualizacja: 2020-11-11